Iza

Poljubi me tim somotnim zednim usnama, neizbrisivih tragova davnog vremena, kada su stari kovaci srece svojim hrabrim mudrim rukama, u polutamnim posebnim odaja...